Krutt & ukrutt is a public herbarium made from and consisting of collection of 10 pressed, edible wild herbs from a 10 meter radius around the public hut Skjeltersjågen on the Zahl trail on Kjerringøy. The plants were collected and pressed on site and I made the paper of cotton grass that these were mounted on. The text is written with home made ink made from soot in the chimney of Kjerringøy vicarage and ink from the mushroom ink-cap. The herbarium contains a brief description of  the plants and some recipes and stories about the use of these plants in Kjerringøy. The work took place inside and in the vicinity of Skjeltersjåen in Kjerringøy the 27th June to 1st July 2016. The public was involved in the process and I gave a talk about the selected local pants during the week. The opening was celebrated with home made nettle soup and birch leaf tea. This project was part of Kjerringøy Land Art Biennale in collaboration with the artists Ane Øverås and Tora Haabet with the generous help of volunteer Anne Dupont.

The project was supported by Kjerringøy municipal district; Bodø 2016, Nordland Fylkeskommune og KIDN.

 


 

Krutt & ukrutt er et offentlig herbarium  som består av en samling 10 pressede, spiselige vekster fra 10 meter radius rundt skjeltersjågen på Zahlstien på Kjerringøy. Plantene ble innsamlet og presset på stedet og jeg laget papir av myrull som disse ble monterte på. Teksten er nedskrevet med hjemlaget blekk laget fra soten i pipa til Kjerringøy prestegård og blekk fra blekksopp. Her står en kort beskrivelse av bruken av plantene og noen oppskrifter og historier om bruken av plantene på Kjerringøy. Arbeidet foregikk i og utenfor Skjeltersjåen på Kjerringøy i tidsrommet 27. juni til 1.juli 2016. Publikum var involverte i prosessen og jeg holdt et foredrag om arbeidet og de utvalgte plantene i løpet av uka. Åpningen ble feiret med hjemlaget nesslesuppe og bjørkeblads te. Prosjektet var en del av Kjerringøy Land Art Biennale i samarbeid med Ane Øverås og Tora Haabet og med generøs frivillighets hjelp fra Anne Dupont.

Prosjektet ble støttet av  Kjerringøy kommunedelsutvalg; Bodø 2016, Nordland Fylkeskommune og KIDN

 

 

 

Leave a Reply