This threepart pop-up version of Rømmekolle Revival was developed in collaboration with Varanger Museum (Ruija museum) in Vadsø.

The fist event took place at Varanger Museum where we had invited the women immigrants in Vadsø. About 15 women came from 6 different nations and we shared rømmekolle, fermented stories and listened to our guts!

The second event also took place at the museum. This time the Pensioners Society were invited and another 15 people turned up to an immaculate presentation  of rømmekolle, salted fish and home baked sourdough bread prepared by the museum. This event was very much focusing on stories, memories of the rømmekolle and sharing of the culture.

rommekolle_linstampan_flatThe last event took place in the Rømmekolle headquarters, Vestre Jakobselv. The original population here has strong roots to the Kven or Finnish cultures and the Rømmekolle was traditionally made and eaten in most households. The event was held in the community hall together with Linstampan, a great band with local roots that have taken pride in the Rømmekolle and went as far as organising a festival to give uprisal for this beloved, fermented dish. This evening I shared the story of the disappearing rømmekolle and resurrection of the culture with the emmigrated bacterial culture that was brought to the US 100 years ago with a Finnish family. Then we heard the great music of LinstampanEnjoyment for the palate and the soul!

Kajsa Maliniemi, kurator at the Ruija Museum writes this about the project (in Norwegian):

Ruija museum hadde prosjektet «Rømmekolle revival» gjennom tre arrangementer i lokalsamfunnet for ulike målgrupper sammen med kunstneren Eva Bakkeslett høsten 2015. Målsetningen med prosjektet var å formidle kunnskap om rømmekollekultur og gjenopplive denne tradisjonen. Vi ønsket å skape en sanselig opplevelse for å revitalisere rømmekolla (viili/fiili) blant gamle “rømmkollinger”, kvener/norskfinner og mennesker i det flerkulturelle Vadsø som kjenner igjen prinsippet fra egen kultur. Vi ville spre budskapet om rømmekollas fortreffelighet til nye målgrupper som ungdom og tilflyttere fra Norge og andre land, og aktivere menneskers kunnskaper og skaperkraft med rømmekollekultur. I følge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet var 16.4 % av Vadsøs befolkning innvandrere i 2014.

Vi klarte å skape med Eva Bakkesletts kunstneriske veiledning mange historier om rømmekollas bruk, bakteriekultur og delingskultur. Både byens befolkning og museets ansatte satt igjen med mer kunnskap om rømmekolletradisjonen. Spesielt mange i det kvenske/norskfinske miljøet har laget eller lager rømmekolle i dag. I etterkant av prosjekt lever det et lite «rømmekollesamfunn» i Vestre-Jakobselv som er en kvensk bygd i Vadsø kommune. I denne sammenhengen tilsvarer ordet «samfunn» det engelske begrepet «community» som blir brukt «[–] to apply to people who share some common bond in relation to the topic of discussion» (Simpson 1996: Making Representation, 3). Den kvenske/norskfinske immaterielle kulturarven er en sentral del av museets forvaltningsområde.

Tetta eller bakteriekulturen, som ble delt i arrangementene, hadde en spesiell historie. Den var nemlig over 100 år gammel. Den var opprinnelig fra Finland, og ble brakt med finske innvandrere til Amerika i et lommetørkle på slutten av 1800-tallet. Der ble den holdt levende av en finskættet slekt gjennom generasjoner. For noe år siden ble tetta «smuglet» til Norge. Nå har den vært med å gjenopplive en gammel kulturtradisjon blant kvener og norskfinner i det flerkulturelle Vadsø.

Kaisa Maliniemi, dr.art. Avdelingsleder Ruija museum.

Rømmekolle Revival Pop-pup in Vadsø was supported by the Norwegian Arts Council in collaboration with Varanger Museum.

Rømmekolle Revival was originally made and produced together with Pikene på Broen for Barents Spektakel 2015.

Leave a Reply