P9020490

Kunstsprang for små barn var et treårig prosjekt (2013-15) som setter små barns sanselighet og kreativitet i sentrum. Kunstsprang var et pilotprosjekt som går i dybden, og som vil styrke barnehagens arbeid med integrering av kunst og kreative fag. Prosjektet er opptatt av at det er nødvendig for barns psykiske og fysiske helse og generelle utvikling å uttrykke seg kreativt og bruke sin iboende skaperkraft. Prosjektet statuerer også at barn har et grunnleggende behov for natur og at de gjennom kreativitet og kunstnerisk arbeid i naturen, kan få en dyp kontakt og forståelse for naturen og dermed øke sin bevissthet om det å ta vare på miljøet. Konkret skjer dette ved gjennomføring av 14 delprosjekter hvor kunstnere, barn og pedagoger jobber sammen med å utforske ulike kunstneriske uttrykksformer innendørs og i naturen. Det arrangeres også 4 seminarer med aktuelle tema innen kunst og kreativitet koblet opp mot pedagogisk tenkning. Jeg er medkurator og kunstner i prosjektet sammen med Vibeke Steinsholm. For mer informasjon om prosjektet se HER.

Leave a Reply