Life consists of endless and seamless relationships creating connections and networks between nature and culture. We live in times when we have lost these connections out of sight. In order to move forward without destroying the foundations of our own existence we need to rediscover these. In my artistic practice I illuminate connections and cultivate actions that shed the light on relationships and sow seeds that can help us to restore the connection. The films in the show all reflect different aspects of connecting or reconnecting the missing bonds between nature and culture.

Alt henger sammen med alt

Livet består av endeløse forbindelser som skaper sammenhenger og nettverk mellom natur og kultur. Vi lever i en tid da vi har mistet forbindelsene ut av syne. Vi må finne de igjen for å gå videre uten å ødelegge grunnlaget for vår egen eksistens. I mitt kunstneriske virke belyser jeg hendelser og kultiverer handlinger som setter lys på sammenhengene og sår frø som kan bidra til å gjenopprette forbindelsen og balansen.

Utstillingen består av 4 videoarbeider + artist talk på åpningsdagen.

DETAILS

Exhibition Østfold Art Centre 25th April-31st May 2015 – READ MORE

Showing: Breath, Revolution, Alchemy and The Magic Tablecloth

The exhibition consisted of four video works + an artist talk on the opening day.

[cq_vc_cqcarousel displaystyle=”gallery” images=”871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887″ slidestoshow=”5″ thumbstoshow=”7″ thumbwidth1=”320″ thumbheight1=”200″ thumbwidth2=”100″ thumbheight2=”80″ tooltips=”” onclick=”lightbox” customlinks=”” customlinktarget=”_self” dots=”no” arrows=”yes” largeimagearrows=”yes” autoplay=”no” autoplayspeed=”4000″ containerwidth=”” containermaxwidth=”” dotbottom=””]